Zonnepanelen in de Waterbuurt

 

Op de afgelopen ALV in april 2013 werd gevraagd naar de zin van zonnepanelen (energie opwekken via zonnepanelen).

 

Ik heb toen aangegeven dat ik zelf hiermee bezig was en op vragen uit de vergadering heb ik beloofd om mijn kennis en ervaring met de buurt genoten te delen. Vandaar dit verhaal.

 

Ik heb ontdekt dat Zonnepanelen (afhankelijk van betaalde aanschaf prijs) pas na 10 of meer jaren iets gaan opleveren. Denk je dat je voor die tijd je woning verlaat dan is het geheel niet zinnig.

 

Ben je jonger dan +/- 65 en je blijft in je eigen huis wonen dan kan het heel interessant zijn.

 

Voor mij was de conclusie dat het met mijn leeftijd van 72 jaar niet meer interessant is.

 

Een verhaal wat zonne-energie is en wat zonnepanelen daarin kunnen bijdragen heb ik niet gemaakt, hierover staan zeer uitgebreide verhalen. En zou het een overschrijven van informatie is.

Een aantal aandachtspunten welke doorgaans heb ik onderstaand opgenomen.

 

Ik heb ook wat berekeningen gemaakt en aan diegene die daar meer over willen weten wil ik ze best laten zien en uitleggen.

 

Bij vragen kunt U mij ook emailen.

 

Kick de Wolff

Kromwater 47

079-3212332

Email: kick@de-wolff.com

 

 

Rendement

Eén zonnepaneel levert een vermogen van ongeveer 245 WattPiek op. Om te zien wat U dan aan watt’s krijgt moet U volgens Wikipedia de WattPiek vermenigvuldigen met 0,88.

(Een kilowattuur(kWh) is 1000 watt per uur. Dit is gelijk aan het branden van 10 gloeilampen van 100 Watt gedurende een uur. Eén kWh kost bij Eneco +/- 23,5 cent.)

Dit resultaat is dan onder de meest gunstige omstandigheid, een dak wat precies op het zuiden ligt, de juiste hoek heeft en er altijd zon is.

In onze Waterbuurt staan de laagbouw woningen doorgaans oost/west of noord/zuid. Maar wijken allen +/-15 graden af. D.w.z. dat bij een Oost/West woning het oostelijke dak niet precies op het oosten ligt maar iets ten zuiden daarvan (dus niet op 90 graden t.o.v. het noorden maar op 105 tot 110 graden) ligt. Bij de Noord/Zuid woning ligt het zuidelijke dak ook niet precies op het zuiden maar iets meer naar het westen, ook hier scheelt het +/- 15 tot 20 graden. Daarnaast speelt ook de schuinte van uw dak een rol. Het meest ideale is +/- 40 graden.
De westelijke en noordelijke daken zijn minder interessant want zij wekken minder stroom op dan de anderen. Uiteraard kan dit bij de vrije woningen aan de rand van de buurt weer iets anders zijn.

Afhankelijk van uw dak kunt u een of meer panelen op het dak laten leggen.

Om een offerte te maken zal uw leverancier doorgaans een berekening maken van het aantal panelen, de ligging van uw huis, de mogelijke schaduw en van daaruit het aantal Watt piek vermogen berekenen wat u mag tegemoet zien.

 

Een aantal zaken die vaak niet meteen door leveranciers naar voren gebracht worden zijn:

·         Leveranciers geven doorgaans positievere cijfers dan die in de praktijk gemaakt worden, kan dus soms wat tegenvallen.

·         Leveranciers van Zonnepanelen nemen doorgaans niet mee wat U voor kosten maakt buiten de door hun geleverde zaken om. Dit zijn b.v. het renteverlies (deposito rekeningen geven vandaag 30/04/2013 3,5% voor 10 jaar vast.(minus de eventuele BOXIII belasting 1,2%), het onderhoud (jaarlijks schoonmaken etc.) van de panelen en de verzekering (soms zit het in uw opstal verzekering, maar is dit voldoende)

·         U kunt bij de overheid nog beperkt 15% subsidie krijgen over de apparatuur.

·         U krijgt bij sommige Zoetermeersche leveranciers, die samenwerken met de gemeente, 15% korting tot en met mei 2013.

·         Denk er om dat een klein deel  van de oude meters niet terugdraait en dan gaat het hele verhaal niet door. Vraag dan een slimme meter aan bij Stedin.nl (onze netwerk bedrijf in de Waterbuurt).

·         Vraagt U ook uitdrukkelijk of de aansluiting aan de 220 Volt bij de levering in zit  en of dit voor U nog extra kosten met zich meebrengt.

·         Volgens de pers komt er misschien in juni 2013 een EU wetgeving waardoor er een import heffing komt op Chinese zonnepanelen. Dan zullen de panelen in prijs omhoog gaan en dat is niet goed voor de zonne-energie. Maar dit zal ook inhouden dat diverse leveranciers het moeilijker krijgen of verdwijnen. Hoe zit het dan met Uw garantie en service.

·         Kijk goed naar uw leverancier, ze geven vele jaren garantie maar wie komt het na als de leverancier niet meer bestaat. Gaat U dan zelf naar China?

·         Bij de berekening eigen bijdrage van de AWBZ wordt ook een percentage over het BOX III vermogen meegenomen en is het dus interessant om deze te verlagen via investeren. Bij de bepaling van de bijdrage AWBZ wordt geen rekening gehouden met de winst die U uit zonne-energie haalt.

·         Of uw huis meer waard wordt bij verkoop is maar de vraag, net als bij auto’s zijn accessoires doorgaans niet prijs verhogend, tenzij de nieuwe kopers toevallig erg in zonne-energie geïnteresseerde zijn.

·         Het zicht voor de buren doet ook wat, spiegelt het niet te veel.

·         Heeft U nog de oude dakpannen, vernieuw deze dan eerst want ze zijn aan vervanging toe en  zonnepanelen worden geacht er 25 jaar te liggen en dat halen uw oude dakpannen niet.

·         Huurders moeten wel toestemming hebben van de verhuurder.

·         Eneco heeft een simulatie programma wat U veel informatie levert en niets kost. www.eneco.nl

·         Uit het TV programma WATT NU was het advies om eerst naar de isolatie van het huis te kijken voordat je naar zonnepanelen overweegt. Ik voeg daaraan toe het verhaal op de ALV over bewust energie gebruik in huis ook van belang is. Let er op dat apparaten/lampen niet te veel stroom verbruiken als het niet echt nodig is.

·         Uw zonnepanelen gebruiken om te voorzien in electra als de levering van onze energie leverancier wordt onderbroken (stroomstoring) kan niet aangezien de omvormer 220 volt nodig heeft om te kunnen werken.

·         Op 1 mei jl stond er in de pers dat de overheid vind dat de transportkosten van de energie leveranciers moeten worden verlaagd. Dit schijnt +/-15% van de kosten (zonder belastingen) te zijn dus iets van 1 cent per kWh.

·         Ik heb in mijn berekening ook meegenomen de jaarlijkse inflatie bij de kosten maar ook de jaarlijkse verhoging van de energieprijs (uw opbrengst in besparing). Dit blijft natuurlijk koffiedik kijken.

·         Ik heb niet meegenomen dat zonnepanelen ook gunstig zijn voor de CO2 uitstoot of andere milieu overwegingen.

·         Ik heb een contract met Eneco voor de levering van energie (Elektriciteit en Gas). Ik weet niet of je bij een contract met een andere energie leverancier met andere zaken te maken krijgt.

 

 

 

Wat interessante websites.

 

www.hoe-koop-ik.nl/zonnepanelen/

www.eneco.nl

www.consumentenbond.nl   hiervoor moet u wel lid zijn.

 

Mijn eigen website is www.de-wolff.com